• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

Tarihten bilgi damlaları

Genel Tarihi Bilgiler

İlkçağ Uygarlıkları 

GÖZ DOKTORLARININ ÖNCÜSÜ: HUNEYN BİN İSHAK
809-873 yılları arasında yaşayan Huneyn bin İshak gözle ilgili ilk tıp kitabını yazan, çağın en büyük ilim adamlarından birisidir.Aynı zamanda, Yunanca'dan yaptığı tercümelerinden dolayı "mütercimlerin en başta geleni" unvanını da alan büyük bir mütercimdir.
Avrupa'da Joannitius adıyla tanınan Huneyn bin İshak, özellikle tıp alanında yazdığı "Göz hakkında 10 risâle" adlı eseriyle, 18. yüzyılın sonuna kadar, göz doktorluğunun temelini teşkil etmiştir.
Daha 15 yaşındayken bütün gayretiyle Yahya bin Mâseveyh'in derslerini dinlemeye başladı. Fakat ardı arkası kesilmeyen sorular soran birisi oluşu, hocası tarafından kovulmasınına neden oldu. Ama bu kovulma onu yıldırmak şöyle dursun ilme olan merakını daha daha da kamçıladı. Ve kendisini kovan hocasını çok gerilerde bırakarak devrin en meşhur doktoru oldu. Öyle ki devrin halifesi Mütevekkil'in özel doktoru oldu.
Huneyn, doktorluğunun yanı sıra ilim dünyasında mütercimliğiyle de şöhret bulmuştur. Eski devirlerin büyük doktoru Yunanlı Galen'in eserlerinin tamamını tercüme etmiştir. Ayrıca Aristo ve Eflatun'un eserleriyle Yunanca Tevrat'ı da tercüme etti.
ATOM BOMBASI FİKRİNİN MUCİDİ:CABİR BİN HAYYAM
Bundan 1200 yıl kadar önceydi.Zamanın en büyük üniversitelerinden olan Harran Üniversitesi Başmüderrisi bütün heybetiyle, zihinlerde şimşekler çakan, herkesi hayrette bırakan, gerçek mahiyette ancak asırlar sonra anlaşılabilecek buluşunu açıklıyordu.
"Maddenin en küçük parçası olan 'cüz-ü lâ yetecezzâ'da (atom) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağını söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güçmeydana gelir ki, Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah'ın kudret nişanıdır."
Öğrencileri dehşete düşüren bu fikrin sahibi Câbir bin Hayyan'dan başkası değildi. Ortaçağ kimyasında en büyük ismi olan Câbir bin Hayyan bir Türk'tür.Razi,İbni Sina gibi islam bilginleri onu anarken "üstadlar üstadı" derler.
721-805 yılları arasında yaşayan Cabir modern kimyanın babası sayılır.Kendisine irili ufaklı 2000'den fazla eser isnad edilsede, kimya, fizik, tıp, astronomi ve felsefe alanında çok hizmetleri olmuştur.
ORTAÇAĞIN EN BÜYÜK BOTANİKÇİSİ: İBNİ BAYTAR
1190-1248 yılları arasında yaşayan İbni Baytar ortaçağın en büyük botanikçi ve eczacısıdır. Bitki ve ilaçlardan bahseden eserleri 16. yüzyıla kadar temel botanik kitapları olarak kabul edilmiştir.
Bıkma usanma bilmeyen bir gayretle bir çok bölgelerdeki bitkileri tetkik eden İbni Baytar 1400 civarında bitki ve ilacın listesini ilim dünyasına hediye etmiştir.
Endülüs'te dünyaya gelen İbni Baytar daha 20 yaşına gelmeden bitkilerle ilgili incelemelerde bulunmak için Kuzey Afrika'ya seyahate çıktı. Fas, Cezayir, Tunus, Trablus gibi çeşitli ülkelerde incelemeler yaptı. Daha sonra Suriye ve Anadolu'da araştırmalarına devam etti.
Bu seyahat ve incelemelerinden sonra, bitkilerle ilgili iki kıymetli eserini ilim dünyasına kazandırmıştır. Bu eserlerden Evdiyet'ül Müfrede (Basit İlaçlar) diye tanınan eser, bitki, hayvan ve madenlerden yapılan ilaçları alfabetik bir sırayla ele almaktadır.Eser Batı farmakolojisine doğrudan tesir etmiştir. Rönesansı da aşqarak 19. yüzyılın ortalarına kadar kendini kabul ettirmiştir.


OTOMATİK SİSTEMİN KURUCUSU:CEZERÎ
1205-1206 yıllarıydı. Bitr Türk bilgini herkesi hayretlerde bırakan mekanik makineler yapıyordu. Kendi kendine öten tavus kuşları, otomatik saatler, robot filler buluşlarından sadece birkaçıydı.Kendisinden 6-8 asır sonra yapılacak bazı mekanik araçlara buluşlarıyla öncülük ediyordu.

Bu büyük başarıların sahibi, 32 yıl Artukoğulları sarayında mühendislik yapan Ebu'l-İz Cezeri'dir.

Bir gün Cezeri eserlerinden birini zamanın hükümdarına takdim eder. O zamana kadar görülmemiş bir robot yapmıştır. Robot otomatik olarak hareket ediyor, kendi kendine bazı işler yapıyordu. Hükümdar bu eseri görünce hayretten hayrete düştü ve şöyle dedi:
"Dünyada eşi bulunmayan bir şey yaptığın bu emeğin boşa gitmeyecektir.Bana bütün yaptıklarını gösteren bir kitap yaz.

Bu emir üzerine Cezeri, halen bir kopyası Topkapı sarayında bulunan meşhur "Kitabü'l-Hiyel'"i kaleme aldı. Kitapta havuz ve fıskiyelerin yapılışı, kuyulardan su yükselten aletler, müzik otomatları gibi konular çok geniş bir biçimde işlenmiştir.Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.073316.1377
Euro17.213417.2824
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret371429
Hava Durumu
Saat
serdal gür

 

  Rehber Öğretmen Serdal Gür (Psikolojik Danışman. Turkpdr.com ve Turkpdr Google Grup Kurucusu ve Genel Sorumlusu...)